For English viewers

Målet med denne bloggen er å dele mine jaktopplevelser i inn- og utland. Har du noen spørsmål til meg send meg gjerne en epost: amossing@gmail.com

The purpose of this blog is to share my hunting experiences both in Norway and abroad. If you have any questions regarding my hunts, do not hesitate to drop me an email: amossing@gmail.com


Skitt jakt!
Happy hunting!

torsdag 25. september 2008

Et labert skogsfuglår i Tinn?

Det virker veldig labert i år.. Ettermiddagsturen 10 september ga riktignok en røy i sekken, men observerte kun et par, tre fugler til. Nå var det riktignok en kort tur, så lørdagen etter pakket jeg sekken på nytt og dro etter føgger`n.


Skal ikke lage en lang historie ut av dette. I løpet av 9 timers jakt, så jeg ei orrhøne, to orrhaner og tre røy. Ut av disse antar jeg at det kun var en voksen fugl. Og ikke blei det med noe hønsefugl hjem heller.. Like greit med tanke på hvordan bestanden virker, selv om jaktpress antas å ha mindre virkning på de fleste fuglebestander. Det er nok andre faktorer som langt på vei styrer bestandsstørrelse.. Men så klart hjelper det ikke å skyte hardt på voksen brunfugl når bestanden allerede er lav..

Selv om det ikke blei hønsefugl har Norges natur mye annet fint å by.. F. eks vadefugl.. F. eks enkeltbekkasin.. :)

Ingen kommentarer: