For English viewers

Målet med denne bloggen er å dele mine jaktopplevelser i inn- og utland. Har du noen spørsmål til meg send meg gjerne en epost: amossing@gmail.com

The purpose of this blog is to share my hunting experiences both in Norway and abroad. If you have any questions regarding my hunts, do not hesitate to drop me an email: amossing@gmail.com


Skitt jakt!
Happy hunting!

torsdag 10. januar 2013

Lite nytt på bloggen - few updates on the blog

Det har vært lite aktivitet på bloggen min i lang tid. Veldig lite aktivitet! Beklager dette.
Har rett og slett vært en travel tid. Det henger også sammen med at jeg nå legger en plan for en ny blog, som knyttes opp mot Mossing & Stubberud Media AS.
Inntil den er på plass håper jeg du sjekker ut vår nettside www.jaktogfiskedvd.no og at du følger oss på Facebook. Vi blir glad hvis du går inn på facebook.com/mossingogstubberud og trykk "Liker" :)

There's been few updates on my blog lately. Very few! I'm sorry. It's just been a very busy time. Another reason is that I plan to make a new blog, linked to my business Mossing & Stubberud Media.
Until that time please check out our website www.jaktogfiskedvd.no. You can also follow us on Facebook. We'll appreciate if you visit facebook.com/mossingogstubberud and hit the "Like" button :)

Ingen kommentarer: