For English viewers

Målet med denne bloggen er å dele mine jaktopplevelser i inn- og utland. Har du noen spørsmål til meg send meg gjerne en epost: amossing@gmail.com

The purpose of this blog is to share my hunting experiences both in Norway and abroad. If you have any questions regarding my hunts, do not hesitate to drop me an email: amossing@gmail.com


Skitt jakt!
Happy hunting!

onsdag 29. august 2012

Hva har skjedd i august? What happened in August?

Det har vært hektisk, meget hektisk. Stand på Jakt- og fiskedagene på Elverum med Mossing & Stubberud Media, bukkejakt og reinsjaktstart. Derfor lenge siden oppdatering på bloggen. Beklager, men skal forsøke å ta det igjen nå.
Takk til alle som besøkte oss på Elverum og takk til alle som kjøpte film! Moro at interessen for våre filmer stadig øker.

Pga. messa blei årets bukkejaktstart forskjøvet med tre dager, men mandag 13 august var jeg på plass. Den store bukken jeg har fulgt med i sommer har jeg dessverre ikke sett noe til. Men etter et par dagers jakt felte jeg en annen fin bukk. Mulig den holder til bronsemedalje.

It's been a busy time, very busy. Mossing & Stubberud Media attended the game fair at Elverum. Buck hunting season and start of the reindeer hunting season. Sorry for not being able to update the blog for a while. I'll try my best to make up for it now. A big thank you to all who visited us during the game fair at Elverum, and thank you for all who bought our films! It's great that more and more people catch up to what we do.

Because of the game fair I couldn't get out the first three days of buck hunting season as I usual do. But on Monday the 13 th I headed out. I never saw that big buck I wrote about earlier, but after a couple of days I found another nice one. It might go bronze.


Reinsjakta har sålangt foregått i Skjåk sørøst (del av Ottadalsområdet). For egen del har kamera vært mitt våpen. Målet med årets reinsjakt er å filme materiale til to ulike prosjekter Mossing & Stubberud Media jobber med. "Europeisk fjelljakt" (les mer: jaktogfiskedvd.no og "Jakt på villrein 2".
I helga jaktet vi (Nils-Ole, Anja Teig og undertegnede) intensivt etter to storbukker, men uten at vi lyktes. Vi var allikevel i kontakt med dyr og fikk mye fin film av både natur og rein.
Området er fysisk meget krevende å jakte i. Dette er ekstremjakt. Vi reiser tilbake til helga.

We've hunted reindeer in the beautiful mountains of Skjåk (part of the Ottadalsområdet). I've been filming and not hunting myself. The goal is to produce two new films using some of the material from Skjåk. "European Mountain hunting" and "Hunting wild reindeer 2". Last weekend Nils-Ole, Anja Teig and I hunted intesively for two big bucks. They eluded us this time, but we saw a decent sized herd and got good footage of both scenery and reindeer. This is a very physically challenging area. Extreme hunting. We're heading back next weekend.

Flere bilder ligger i vårt album på Facebook: Facebook album - reinsjakt i Skjåk
Trykk "Like" på vår side a'! :)

There's more pictures in an album on our Facebook page: Facebook album - reindeer hunting in SkjåkIngen kommentarer: