For English viewers

Målet med denne bloggen er å dele mine jaktopplevelser i inn- og utland. Har du noen spørsmål til meg send meg gjerne en epost: amossing@gmail.com

The purpose of this blog is to share my hunting experiences both in Norway and abroad. If you have any questions regarding my hunts, do not hesitate to drop me an email: amossing@gmail.com


Skitt jakt!
Happy hunting!

fredag 25. mai 2012

Sør-Afrikas skatter del II - South Africas treasures part II

Impala, Aepyceros melampus, er kanskje en av de vanligste i det sydlige Afrika. Vidt utbredt som andre underarter også lenger nord på kontinentet. En middelsstor, grasiøs og meget vakker antilope.

Impala, Aepyceros melampus, is probably the most common plains game in southern Africa. Widely distributed across the continent as different subspecies. A middle sized, gracious and beautiful antilope.Vi smyger oss gjennom tett tornekratt. Sakte. Speider utover en åpen lysning etter noen rødbrunt. Og der! Er det en bukk? Rolig nå. Litt nærmere. Ja, det er en bukk. En fin bukk.
Det siste stykket aker vi oss fremover på rumpa. Bukken ser i vår retning. Vi er oppdaget. Den står på ca. 180 m med brystet rett i mot. Sandra får Russells Ruger M77 opp i skytestokken og sikter. Vil helst ha dyret med bredsiden til. Russell hvisker en beskjed til tracker Mike, som sakte, men sikkert smyger seg vekk og med vilje viser seg for bukken. Bukken endrer fokus. Kikker på Mike. Og så skjer det! Den skvetter til, løper 10 m og stopper på nytt. Denne gangen med bredsiden til.
Jeg ser gjennom kamerasøkeren og har full fokus på impalaen, men hører en svak lyd av en sikring som trykkes frem. "BANG", og impalaen faller i smellen..

We're walking slowly through thorny bush. Very slowly. Glassing an opening for something reddish coloured. Impala! Is it a ram? Slowly now. Closer. Yeah, it's a ram, a nice ram.
We're crawling in our butts the last few meters. The ram is looking straight at us. He's seen us. He's a 180 meters away. Sandra wants a broadside shot and not a frontal one he's giving us at the moment. She's put Russells Ruger in the sticks. Russells whisperes a message to tracker Mike. Mike is moving slowly in another direction, showing himself as to take the rams attention away. The ram snorts and shifts attention. Then things happen quickly. The ram runs 10 meters and stoppes. Broadside now. I'm looking through my video camera, fully focused on the rams movements. But I can still here the discrete sound of a safety catch pushed forward. "BANG". The impala is dead.


Tirsdag 15. mai reiser vi fra campen kl. 06.00. Vi skal kjøre et par timers tid for å jakte bontebok. Bonteboken sto på randen av utryddelse på 1800-tallet. Bestanden var kanskje så lav som 30 eksemplarer. Myndigheten fanget inn deler av disse og plasserte de hos kyndige farmere med beskjed om å ta vare på de. I dag er bestanden igjen levedyktig og er gjenstand for forsiktig jakt. De er jakten og verdien dette gir dyrene, som er hovedårsak til denne suksesshistorien.

Vi jaktet i et vakkert område, med det klingende navnet "Bavians Conservancy". Et stort ugjerdet område etablert gjennom ustrakt samarbeid mellom en rekke grunneiere. Området er ca. 100 000 mål, og har i tillegg til bontebok også vaal rhebok, mt. reedbuck, black wildebeest, dåhjort, kudu, vortesvin m. m.

Tuesday 15 th of May we left camp around 6 o'clock. We travelled two hours to hunt bontebok. The bontebok was on the edge of extintion during the 1800. The population was probably down to as low as 30 individuals. The government captured many of these and gave them to farmers, with a message to protect them. Today the population had increased to a sustainable level and a few are hunted every year. The hunting and the value that this gives the animals is the single-most important factor for their survival.

We hunted a beautiful area, called "the Bavians Conservancy". A big area, 100 000 hectares without fences. Several landowners made this happen. In addition to bontebok the area has vaal rhebok, mt. reedbuck, black wildebeest, fallow deer, kudu, warthogs and other game.


I det vi kjører inn i området oppdager vi fire bonteboker, To hunner og to bukker. Den ene bukken er ganske fin, og ville mest sannsynlig vært en enkel ansmygning. Men vi reiser videre inn i området. Vi vil se mer. Parkerer bilen der veien slutter, høyt opp i fjellene. Ca. 2500 m.o.h. Sitter noen minutter og speider. Et stort vortesvin beiter seg gjennom dalen under oss. Vi er fristet, men velger å fokusere på dagens mål, bontebok. Kort tid etter oppdager vi en enslig bontebok litt under oss. Det er en fin bukk. Større enn de to vi så tidligere på dagen. Vi bestemmer oss raskt for å smyge på denne. Vi må gå en lang runde rundt for å unngå at den oppdager oss. Så slipper vi oss nedover i terrenget. Stadig lavere. Og så finner vi den igjen. Den har kun flyttet seg noen få meter og går og gresser. Vi smyger inn på ca. 180 meter og jeg finner en god posisjon med brukbart anlegg. Bukken har begynt å ane noe og har trukket inn i noe tett kratt. Vi kan skimte konturene av den og venter. Og etter en liten stund kommer den frem igjen. Bonteboken får et litt høyt skudd og faller i smellen. Når vi kommer ned ligger en vakker antilope foran oss.

As we drives into the area we quickly run into four bonteboks. Two females and two rams. One of the is quite nice, and would probably offered us a easy stalk. But we don't want it to end som quickly, and we want to look over a few more. We're driving further in, and park the car where the road ends. An altitude of 2500 meters above sea level gives us a great view. After glassing a few minutes we can see a big warthog moving through the valley underneath us. We're tempted, but decides to keep focusing on bontebok. And a great decision it is. Shortly after we can see one nice ram on the other side of the valley. The stalk is on. We have to go back a bit and around a big ridge, so that he can't see us. After 20 minutes we can see him again. He hasn't moved much and is grassing underneath us. I get into a fairly steady position. The ram is 180 meters from me. He snorts, looks around, and moves back into some denser bush. After a little while he get's back out in the open. The shot is a bit high, and the ram falls right over. What a beautiful creature!


Det skulle vise seg å bli en lang bæring før vi fikk bukken ned til bilen. Russell gikk over ende og vrikket ankelen og hadde store smerter på vei ned..

We had to carry the animal a long way down to the vehicle. Russell fell during the recovery and wristed hs ancle. It was a painful decent for him..

Takk for at dere leste del II av jaktrapporten fra Sør-Afrika. Følg med om et par dager for fortsettelsen!

Thanks for reading part II of our hunt report from RSA. Stay tuned for more in a couple of days!

Ingen kommentarer: